Oppaat

 

Apua suoramyynnin aloittamiseen
Aitoja makuja -sivuston ohjeita pienimuotoiselle ja vähäriskiselle elintarvikealan toiminnalle: suoramyynti, vähäriskinen jalostus.

 

Tuotekortti
Tavarantoimittajan tuotekortti paikallisten yritysten ja kaupan, ammattikeittiöiden sekä Foodservice (HoReCa)-tukkutoiminnan väliseen yhteistyön toteuttamiseen. Kysy aiheesta lisää Merviltä.

 

REKO – Suoraan tuottajalta kuluttajalle ilman välikäsiä
Lähiruoan koordinaatiohanke (Turun yliopiston Brahea-keskus)

 

Opas pienteurastamoiden sivutuotteiden hyödyntämisestä ja hävittämisestä
Marja Lehto, Pirjo Salminen, Heidi Valtari, Olli Venelampi (toim.)

 

Pakkausmerkinnät pakettiin -video-opas

 

Ravintoarvosisällön laskeminen elintarvikkeesta -video-opas

 

Omavalvontasuunnitelma – riippakivestä ratkaisuun -video-opas


Tarkastamatonta riistanlihaa markkinoille -video-opas

 

Julkaisut

Varsinais-Suomen ruokaketju -video


På svenska | In English

 

Raportit

 

 

Kulta -kuluttajakysely lähiruoan käytöstä
Kuluttajakysely tehtiin syys-lokakuussa 2018 Varsinais-Suomessa sadonkorjuutapahtumien yhteydessä mm. Luostarimäen Syysmarkkinat 8.9., Saariston sadonkorjuujuhla 15.-16.9. ja September Open 8.9.

 

Kuluttajat haluavat tukea yrittäjää – tärkein motiivi lähiruoan hankintaan
Turun yliopiston Brahea-keskus toteutti laajan kuluttajakyselyn lähiruoan hankintamotiiveista, suosikkituoteryhmistä, ostopaikoista sekä erilaisten jakamistalouden mallien kiinnostavuudesta (n=449). Tavoitteena oli tarkastella vastausten mahdollista vaihtelua vastaajien iän, perhetyypin tai asuinpaikkakunnan mukaan. Kyselyyn vastasi 449 kuluttajaa ja kysely tehtiin Tall Ships Races –tapahtuman yhteydessä Turussa kesällä 2017.

 

Ruokaketju NYT -Made In Varsinais-Suomi
Digitalisaatio, ruokamatkailu, arvoketju yhteistyö sekä suoramyynti kiinnostavat varsinaissuomalaisia elintarvikealan yrityksiä.
Yhteisillä eväillä lähiruoka kasvuun Varsinais-Suomessa –hanke on koonnut Varsinais-Suomen ruokaketjun keskeisimpiä tilastotietoja liittyen toimipaikkoihin, henkilöstön määrään ja liikevaihtoon. Lisäksi päivitettiin elintarvikkeita jalostavien yritysten tiedot toimialajaoittain ml. maatilasidonnaiset elintarvikkeita jalostavat yritykset, joita ei näy Tilastokeskuksen tilastoissa. Tilastolukujen lisäksi varsinaissuomalaisille elintarvikealan yrityksille tehtiin tarvekysely tulevaisuuden kehittämistarpeista ja kiinnostuksen kohteista. Toteutettu vuonna 2017.

 

Varsinais-Suomen ruoantuotannon aluetaloudelliset vaikutukset
Paikallisella ruoalla on merkitystä, ei vain maun ja tuoreuden kannalta vaan myös työllisyyden ja talouden näkökulmasta. VARRU -hanke teetti vuonna 2012 selvityksen Helsingin yliopiston Ruralia-instituutilla.

 

Raportti Matka2018-messuiltaOpiskelijayhteistyöllä lähiruoka esiin
Kuvat Matka2018-messuilta

 

LounaFood Uutiset sähköisenä

Marraskuu 2016 ja Toukokuu 2016 numeroihin voit tutustua Issuu-palvelussa.