Webinaarissa käsitellään muun muassa ABS-lainsäädäntöä, geenivarojen merkitystä elintarvikealalla sekä esitellään teemaan liittyvä koulutuspaketti.

Webinaari järjestetään 28.10.2020 klo 10-11. Se toteutetaan Zoom-yhteydellä ja ilmoittautuneille lähetetään etukäteen linkki lähetykseen. Ilmoittaudu 27.10. klo 12 mennessä: http://ty.fi/geenivarat

Webinaari tallennetaan ja se tulee jakoon Aitojamakuja.fi YouTube-kanavalle jälkikäteen.

Webinaarin sisällöstä:

 1. ABS-lainsäädäntö: Geenivarojen saatavuus ja hyötyjenjako
 • Lainsäädännön taustat ja tavoitteet
 • Kansainvälinen, EU-tason ja kotimainen lainsäädäntö
 • Nagoyan pöytäkirjan mukaiset velvoitteet pääpiirteittäin
 1. Geenivarojen merkitys elintarvikealalla
 • Mikä on geenivara? Kuinka tunnistaa, kuuluuko geenivara ABS-velvoitteiden piiriin?
 • Mitä tarkoittaa geenivaran tutkimus- ja kehityskäyttö?
 • ABS-lainsäädännön mukaisten velvoitteiden noudattamisen hyödyt
 1. Elintarvikealalle suunnatun koulutuspaketin esittely
 • Toimintamallit, ohjeistukset ja dokumentit asiakkaan tarpeiden näkökulmasta
 • Ongelmatilanteiden ratkaiseminen
 • Erilaiset ympäristöoikeudelliset kysymykset

Puhujat:

LLM, OTM Daniela Lehto on opiskellut Tilburgin yliopistossa Alankomaissa ja Turun yliopistossa. Hänellä on työkokemusta mm. ympäristöoikeudellisista asioista, yleisjuridiikasta ja opettamisesta.

FT Samuli Lehtonen työskentelee tutkijana Turun yliopiston Biodiversiteettiyksikössä. Hän on mm. johtanut Turun yliopiston rahoittamaa hanketta, joka on tuottanut ohjeet Nagoyan pöytäkirjan mukaisten menettelytapojen noudattamiseksi yliopiston toiminnassa.