Oppaat

Apua suoramyynnin aloittamiseen
Aitoja makuja -sivuston ohjeita pienimuotoiselle ja vähäriskiselle elintarvikealan toiminnalle: suoramyynti, vähäriskinen jalostus.

Tuotekortti
Tavarantoimittajan tuotekortti paikallisten yritysten ja kaupan, ammattikeittiöiden sekä Foodservice (HoReCa)-tukkutoiminnan väliseen yhteistyön toteuttamiseen. Kysy aiheesta lisää Merviltä.

REKO – Suoraan tuottajalta kuluttajalle ilman välikäsiä
Lähiruoan koordinaatiohanke (Turun yliopiston Brahea-keskus)

Opas pienteurastamoiden sivutuotteiden hyödyntämisestä ja hävittämisestä
Marja Lehto, Pirjo Salminen, Heidi Valtari, Olli Venelampi (toim.)

Pakkausmerkinnät pakettiin -video-opas

Ravintoarvosisällön laskeminen elintarvikkeesta -video-opas

Omavalvontasuunnitelma – riippakivestä ratkaisuun -video-opas


Tarkastamatonta riistanlihaa markkinoille -video-opas

Julkaisut

Varsinais-Suomen ruokaketju -video


På svenska | In English
Tekstitetty suomeksi | Svenska undertext

Raportit

Uusimmat aluetalousluvut Varsinais-Suomesta (2017)

Ruokaketjun toimipaikat, henkilöstö ja liikevaihto Varsinais-Suomessa vuonna 2017-infograafi.

Ruokaketjun toimipaikat Varsinais-Suomessa vuonna 2017-infograafi.

Ruokaketjun henkilöstö Varsinais-Suomessa vuonna 2017-infograafi.

Ruokaketjun liikevaihto (miljoonissa euroissa) Varsinais-Suomessa vuonna 2017-infograafi.

Kaikki Varsinais-Suomen aluetalousluvut 2017 -graafit zip-kansiossa
Yksittäiset graafit saat tallennettua omalle koneellesi napsauttamalla oikealla hiirennäppäimellä haluamaasi graafia ja tallentamalla sen tietokoneellesi. Infograafien esittämä data tekstipohjaisena excel-tiedostona.

Luomu Varsinais-Suomessa 2019 & 2020
Luomumpi Varsinais-Suomi -hankkeen tuottamasta luomutilastokoosteesta löytyy mielenkiintoista tilastotietoa maakunnan luomutuotannosta. Pääosa julkaisun tiedoista koskee vuotta 2019, mutta mukana on myös ennakkotietoja vuodesta 2020. Lisäksi esimerkiksi pinta-alan ja luomutilojen lukumäärän kehityksestä on mukana tiedot vuosilta 2015-2020.

Lisää ketsuppia? Arkiruokailuraportti 2019
Raportti kartoittaa arkiruokaan ja ruokailuun liittyviä odotuksia, kun arkiruokailu on murroksessa. Ymmärrystä arkiruokailusta –tutkimus toteutettiin Innotori-hankeessa tammikuussa 2019. Kysely toteutettiin verkossa ja siihen vastasi 499 kuluttajaa.

Ymmärrystä arkiruokailusta – Arkiruokailuraportti 2019 osa 2
Raportti kartoittaa arkiruokaan ja ruokailuun liittyviä odotuksia, kun arkiruokailu on murroksessa. Ymmärrystä arkiruokailusta –tutkimus toteutettiin Innotori-hankeessa tammikuussa 2019. Tutkimuksen toisessa osassa kuluttajat arvioivat yritysten kehittämiä arkiruokia. Vuorovaikutteisiin tutkimustilanteisiin osallistui kerrallaan 2-6 kuluttajaa.

Yritystarvekartoitusraportti
Vuosina 2016 ja 2017 Satakunnassa ja Varsinais-Suomesa toteutettujen yrityshaastattelujen keskeisimmät tulokset Innotori-hankkeesta. Haastatteluja tehtiin yhteensä 47 kappaletta.

Inno-torin kuluttajakyselyiden tuloksia
Kuluttajilta kysyttiin millaisia tuotteita he käyttävät, kuinka usein ja mikä vaikuttaa tuotteen valintaan tai miltä osastolta tuotteen tulisi löytyä sekä millaisia tuotteita he haluaisivat kaupasta ostaa tulevaisuudessa. Osassa kyselyissä kerättiin myös tietoa siitä millainen mielikuva kuluttajilla on tuotteesta tai raaka-aineesta. Vastaajamäärät vaihtelivat n=251 ja n=66 välillä.

Kulta -kuluttajakysely lähiruoan käytöstä
Kuluttajakysely tehtiin syys-lokakuussa 2018 Varsinais-Suomessa sadonkorjuutapahtumien yhteydessä mm. Luostarimäen Syysmarkkinat 8.9., Saariston sadonkorjuujuhla 15.-16.9. ja September Open 8.9.

Kuluttajat haluavat tukea yrittäjää – tärkein motiivi lähiruoan hankintaan
Turun yliopiston Brahea-keskus toteutti laajan kuluttajakyselyn lähiruoan hankintamotiiveista, suosikkituoteryhmistä, ostopaikoista sekä erilaisten jakamistalouden mallien kiinnostavuudesta (n=449). Tavoitteena oli tarkastella vastausten mahdollista vaihtelua vastaajien iän, perhetyypin tai asuinpaikkakunnan mukaan. Kyselyyn vastasi 449 kuluttajaa ja kysely tehtiin Tall Ships Races –tapahtuman yhteydessä Turussa kesällä 2017.

Ruokaketju NYT -Made In Varsinais-Suomi
Digitalisaatio, ruokamatkailu, arvoketju yhteistyö sekä suoramyynti kiinnostavat varsinaissuomalaisia elintarvikealan yrityksiä.
Yhteisillä eväillä lähiruoka kasvuun Varsinais-Suomessa –hanke on koonnut Varsinais-Suomen ruokaketjun keskeisimpiä tilastotietoja liittyen toimipaikkoihin, henkilöstön määrään ja liikevaihtoon. Lisäksi päivitettiin elintarvikkeita jalostavien yritysten tiedot toimialajaoittain ml. maatilasidonnaiset elintarvikkeita jalostavat yritykset, joita ei näy Tilastokeskuksen tilastoissa. Tilastolukujen lisäksi varsinaissuomalaisille elintarvikealan yrityksille tehtiin tarvekysely tulevaisuuden kehittämistarpeista ja kiinnostuksen kohteista. Toteutettu vuonna 2017.

Varsinais-Suomen ruoantuotannon aluetaloudelliset vaikutukset
Paikallisella ruoalla on merkitystä, ei vain maun ja tuoreuden kannalta vaan myös työllisyyden ja talouden näkökulmasta. VARRU -hanke teetti vuonna 2012 selvityksen Helsingin yliopiston Ruralia-instituutilla.

Raportti Matka2018-messuiltaOpiskelijayhteistyöllä lähiruoka esiin
Kuvat Matka2018-messuilta

LounaFood Uutiset sähköisenä

Marraskuu 2016 ja Toukokuu 2016 numeroihin voit tutustua Issuu-palvelussa.