TIETOSUOJAILMOITUS
EU:n yleinen tietosuoja-asetus
artiklat 13 ja 14
Laatimispvm: 9.11.2022


1. Rekisterinpitäjä


Turun yliopisto
Brahea-keskus
20014 TURUN YLIOPISTO
2. a) Rekisterin vastuuhenkilöt
Sanna Vähämiko
sanna.vahamiko@utu.fi
040 484 3556

Maria Patjas
maria.patjas@utu.fi
050 305 3711

2. b) Yhteyshenkilö rekisteriin liittyvissä asioissa
Sanna Vähämiko
sanna.vahamiko@utu.fi
040 484 3556

Maria Patjas
maria.patjas@utu.fi
050 305 3711

2. c) Tietosuojavastaavan yhteystiedot
tietosuoja@utu.fi

3. Rekisterin nimiElintarvikealan uutiskirje Varsinais-Suomesta4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
VS-LÄHIRUOKA.FI -sivusto on varsinaissuomalaisen elintarvikeyrittäjän tietolaari, josta löytyy ajankohtaisia tapahtumia sekä materiaaleja, julkaisuja ja oppaita. Keskeinen toimenpide on alan ajankohtaisista uutisista ja tapahtumista viestiminen, jota toteutetaan muuan muassa sähköisellä uutiskirjeellä. Sivuston uutiskirjeessä kerromme ruoka-alan ajankohtaisista kuulumisista ja välitämme tietoa eri toimijoiden järjestämistä ruoka-alan tilaisuuksista Varsinais-Suomessa. Uutiskirje ilmestyy noin kahdesti kuukaudessa sähköpostitse.
5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Yliopiston yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen edistämiseksi mahdollistetaan tehokas viestintä elintarvikealan toimijoille. Henkilö voi omalla suostumuksellaan liittyä uutiskirjeen sähköpostilistalle kohdassa 6 mainituin tavoin. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa.

Käsittely perustuu yliopistolain (558/2007) 2§ :ssä asetettuun yliopiston perustehtävään ja sen toteuttamiseen.
6. Käsiteltävät henkilötietoryhmät, toiminnallinen kuvaus ja henkilötietojen säilytysajat
Elintarvikealan uutiskirjeestä Varsinais-Suomesta olemassa olosta viestitään aktiivisesti ja siihen voi liittyä tai siitä voi erota milloin vain. Uutiskirje lähetetään Turun yliopiston käytössä olevalla Emaileri Oy:n tarjoamalla palvelulla siten, että vastaanottajien tiedot eivät näy muille.

Uutiskirjeen tilaajista tallennetaan rekisteriin seuraavat tiedot:

henkilön etu- ja sukunimi / yrityksen tai organisaation nimi

sähköpostiosoite

Uutiskirjeen voi tilata VS-LÄHIRUOKA.FI -sivustolla kohdasta ”Tilaa uutiskirje” tai menemällä suoraan osoitteeseen
http://www.vs-lähiruoka.fi/uutiskirje
 
Uutiskirjeen tilaus tallentuu automaattisesti Emaileri Oy:n palvelussa olevaan uutiskirjeen vastaanottajien tietokantaan. Jos henkilön tai yrityksen sähköposti ei enää toimi, sähköpostiosoite poistetaan tietokannasta.

Henkilötietojen säilytysaika

Uutiskirjeen tilanneiden tiedot säilytetään osana Turun yliopiston Brahea-keskuksen ruokaketjun ja kestävän kehityksen toimintaa. Uutiskirjeen tilaajia informoidaan mahdollisista muutoksista viestintään liittyen. Samalla kysytään halukkuutta saada jatkossa samaan teemaan liittyviä uutiskirjeitä tai sähköposteja. Tietojen poistamisesta vastaavat rekisterin vastuuhenkilöt.

7. Käytettävät tietojärjestelmät

Turun yliopiston käytössä oleva Emaileri-palvelu
8. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan henkilöltä itseltään kohdassa 6 kuvatuilla tavoilla, tai julkisista lähteistä (mm. organisaatioiden omat www-sivut)9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Henkilötietoja ei siirretä tai  luovuteta ulkopuolisille.

10. Tietojen siirto EUN:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta kolmansille osapuolille, EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.
11. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin sisältämät tiedot on säilytetty Pipedrive- sekä Emaileri-palvelussa, jossa ne on suojattu palomuurein, salasanoin ja muiden tietoturvatoimialan yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin. Kaikista henkilötietojen käsittelytoimista kirjoitetaan lokitietoa, jolloin voimme tarkistaa, koska ja kuka henkilötietoa on käsitellyt.

Rekisterin suojauksen perusteet Emaileri Oy:n sivulla:
 

https://www.customerpro.fi/#/privacypolicy/emaileri/fi
 
12. Rekisteröidyn oikeudet ja velvollisuudet
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää ja tarkistaa rekisterinpitäjältä itseään koskevat henkilötiedot sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista ja vastustaa käsittelyä. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus milloin tahansa ottamalla yhteyttä rekisterin vastuuhenkilöön sähköpostitse tai postitse.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.