Kuluttajat ruokaTalouden keskiössä -KulTa hanke parantaa varsinaissuomalaisten elintarvikealan mikro- ja pk-yritysten kilpailukykyä välittämällä uusinta tietoa infotilaisuuksien ja viestinnän avulla sekä mahdollistamalla aktiivisesti yritysten välisiä kumppanuusverkostoja, demonstraatioita ja järjestämällä ammattilaisten opintomatkoja. Hanketta toteuttaa Turun yliopiston Brahea-keskus (koordinaattori) sekä osatoteuttajina toimivat Yrityssalo Oy, Ukipolis Oy, Novida Ammattiopisto ja lukio, Kemiönsaaren kunta ja Paraisten kaupunki. Rahoitus:Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 90 % (Varsinais-Suomen Ely-keskus) ja 10 % muuta julkista rahoitusta. Yhteyshenkilö: Johanna Mattila, johanna.mattila@utu.fi, puh. 040 565 8121.

Tiedolla ja osaamisella kasvuun – hanke toimii viiden maakunnan alueella (Varsinais-Suomi, Satakunta, Kanta-ja Päijät-Häme sekä Pirkanmaa). Hanke järjestää elintarvikealan yrittäjille suunnattuja infopäiviä, pilotointeja, käytännön koulutuksia sekä koti- ja ulkomaille suuntautuvia alan opintomatkoja. Hankkeen koordinoinnista vastaa Turun yliopiston Brahea-keskuksen LounaFood ja hankekumppaneina toimivat Pyhäjärvi-instituutti, Hämeen ammattikorkeakoulu sekä Ahlmanin koulun Säätiö. Yhteyshenkilö Varsinais-Suomessa: Sanna Vähämiko, sanna.vahamiko@utu.fi, puh. 040 484 3556.

Innotori-hanke on päättynyt. Se aktivoi pienten ja keskisuurten yritysten innovaatiotoimintaa Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Hankkeessa järjestettiin yrityksille teematilaisuuksia, ideointityöpajoja ja yritystarpeiden pohjalta yrityksille tarjottiin verkostoitumismahdollisuuksia sekä ohjattiin oikeiden palvelujen äärelle, jotta voitaisiin synnyttää uusia, asiakaskysyntään vastaavia tuotteita ja palveluita. Hanke toteutettiin vuosina 2016-2019 yhteistyössä Turun yliopiston Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksen, Pyhäjärvi-instituuttisäätiö sr:n ja Satafood Kehittämisyhdistys ry:n kanssa. Rahoitus: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (Varsinais-Suomen ja Satakunnan ELY-keskukset). Innotorin tuloksista voi lukea Materiaalit-sivulta. Yhteyshenkilö: Pauliina Ojansivu, pauliina.ojansivu@utu.fi, 040 1527840.

Tarjousosaamista ruoantuottajille -hankkeessa parannetaan varsinaissuomalaisten ruoantuottajien tarjousosaamista. Hanke on saanut rahoituksen Ympäristöministeriön Ravinteidenkierrätysohjelmasta ajalle 9/2017–12/2018. Valonia toteuttaa hanketta yhteistyössä MTK Varsinais-Suomen, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Ravinneneutraali kunta -hankkeen, JuHa Consulting Oy:n sekä Suomen Yrittäjien hankinta-asiamiesverkoston kanssa. Yhteyshenkilö: Anni Lahtela anni.lahtela@valonia.fi 040 631 3856.

Vastuullista proteiinia pöytään -hankkeen tavoitteena on lisätä vastuullisesti tuotetun ja jalostetun proteiinin paikallista hyödyntämistä ruokaketjussa. Erityisesti paneudutaan vastuullisen tuotannon pilottiketjuina kasviproteiini- ja lammasketjujen toiminnan edistämiseen. Hankkeen koordinaattorina toimii ProAgria Pohjois-Karjala ry ja partnerina Turun yliopiston Brahea-keskus. Hanke tekee tiivistä kansainvälistä yhteistyötä virolaisten sekä ruotsalaisten kumppanien kanssa. Hankkeen kesto 1.1.2018 – 31.12.2020. Yhteyshenkilö Varsinais-Suomessa Sanna Vähämiko, sanna.vahamiko@utu.fi, puh. 040 484 3556

Paikallisen kalan asiakaslähtöinen tuotekehitys ja arvon lisääminen Turunmaalla -koulutushanke, joka edistää kala-alaa ja paikallista ruokakulttuuria lisäämällä kala- ja ruoka-alan ammattilaisten kalanjalostusosaamista Turunmaalla. Hanketoteuttajana Turun yliopiston Brahea-keskus. Hankkeen kesto 1.4.2018–30.6.2019. Rahoitus: Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelma 2014–2020 75 % (Varsinais-Suomen ELY-keskus) ja Turun yliopiston Brahea-keskus 25 %. Yhteyshenkilö: Mervi Louhivaara, mervi.louhivaara@utu.fi, puh. 0400 260 390