Tulevaisuuden Kehitystarpeet Varsinaissuomalaisessa ruokaketjussa -TuKeVa -hankkeen päätavoitteena on varsinaissuomalaisten elintarvikealan yritysten kilpailukyvyn parantaminen sekä yritysten kehittämistoiminnan aktivointi. Hankkeen osatavoitteena on selvittää varsinaissuomalaisten elintarvikealan yritysten kehittämistarpeita ja liiketoiminnan kehittymisen esteitä, analysoida toimintaympäristön ja kuluttajakysynnän muutostekijöitä ruokaketjun toimijaverkostossa sekä ennakoida tulevaisuuden kehityssuuntia. Hankkeen koordinaattori on Turun yliopiston Brahea-keskus. Osatoteuttajia ovat Paraisten kaupunki ja Kemiönsaaren kunta, Ukipolis Oy, Yrityssalo Oy sekä Novida ammattiopisto ja lukio. Rahoitus: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 80 % (Varsinais-Suomen Ely-keskus) ja 20 % muuta julkista rahoitusta. Hankeaika: 1.1.2021-31.12.2022. Yhteyshenkilö: Johanna Mattila, johanna.mattila@utu.fi, puh. 040 565 8121.

Kuluttajat ruokaTalouden keskiössä -KulTa hanke parantaa varsinaissuomalaisten elintarvikealan mikro- ja pk-yritysten kilpailukykyä välittämällä uusinta tietoa infotilaisuuksien ja viestinnän avulla sekä mahdollistamalla aktiivisesti yritysten välisiä kumppanuusverkostoja, demonstraatioita ja järjestämällä ammattilaisten opintomatkoja. Hanketta toteuttaa Turun yliopiston Brahea-keskus (koordinaattori) sekä osatoteuttajina toimivat Yrityssalo Oy, Ukipolis Oy, Novida Ammattiopisto ja lukio, Kemiönsaaren kunta ja Paraisten kaupunki. Rahoitus:Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 90 % (Varsinais-Suomen Ely-keskus) ja 10 % muuta julkista rahoitusta. Hankeaika 1.4.2018-31.12.2021. Yhteyshenkilö: Johanna Mattila, johanna.mattila@utu.fi, puh. 040 565 8121.

Tarpeista Tuotteiksi – TarTu -hanke keskittyy elvyttämään edelleen maakunnan ruokaverkoston toimintaa koronan aikana ja sen jälkeen omalla pienellä panoksellaan. Hanke pyrkii nimensä mukaan löytämään uusia kumppanuuksia ja syventämään suoraa, keskustelevaa yhteistyötä tarvelähtöisen tuotekehityksen avulla. Varsinais-Suomen Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määräraha. Hankeaika: 1.9.2021-31.8.2022. Yhteyshenkilö: Mervi Louhivaara, mervi.louhivaara@utu.fi, puh. 0400 260 390.

Voimaversot hankkeessa tavoitellaan versojen hyödyntämisen tehostamista niin tuoretuotteena kuin myös innovatiivisten elintarvikkeiden raaka-aineena. Tavoitteen saavuttamiseksi hanke tiedottaa alan yrityksiä mm lainsäädännöllisistä vaatimuksista ja tuottaa uutta tietoa versojen kasvatuksesta ja versojen ravintoarvosisällöstä hyödynnettäväksi uusien tuoteinnovaatioiden kehitystyössä. Hanke ei kuitenkaan vastaa yritysten toiminnasta tai tuotekehitystyöstä. Hanketta toteutetaan Turun yliopiston Brahea-keskuksen, Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksen sekä Luonnonvarakeskuksen yhteistyönä 1.9.2019 – 31.12.2021. Yhteyshenkilö Sanna Vähämiko, sanna.vahamiko@utu.fi , puh. 040 484 3556.

Vastuullista proteiinia pöytään -hankkeen tavoitteena on lisätä vastuullisesti tuotetun ja jalostetun proteiinin paikallista hyödyntämistä ruokaketjussa. Erityisesti paneudutaan vastuullisen tuotannon pilottiketjuina kasviproteiini- ja lammasketjujen toiminnan edistämiseen. Hankkeen koordinaattorina toimii ProAgria Pohjois-Karjala ry ja partnerina Turun yliopiston Brahea-keskus. Hanke tekee tiivistä kansainvälistä yhteistyötä virolaisten sekä ruotsalaisten kumppanien kanssa. Hankkeen kesto 1.1.2018 – 31.12.2020. Yhteyshenkilö Varsinais-Suomessa Sanna Vähämiko, sanna.vahamiko@utu.fi, puh. 040 484 3556

FutureCrops2.0 – Kysyntälähtöiset, hiiltä sitovat ja monimuotoisuutta lisäävät viljelykierrot -hankkeessa pyritään kysyntälähtöisesti lisäämään kotimaisten hiiltä sitovien ja monimuotoisuutta lisäävien kasviproteiinien hyödyntämistä paikallisissa ammattikeittiöissä. Hankkeen koordinaattorina toimii Luonnonvarakeskus ja partnereina Turun yliopiston Brahea-keskus, Maanmittauslaitos ja ProAgria Keskusten Liitto ry. Hanketta rahoittaa Maa- ja metsätalousministeriö (MMM). Hankkeen kesto 1.4.2021 – 31.10.2023. Yhteyshenkilö Sanna Vähämiko, sanna.vahamiko@utu.fi, puh. 040 484 3556.

Päättyneet hankkeet:

Paikallisen kalan asiakaslähtöinen tuotekehitys ja arvon lisääminen Turunmaalla -koulutushanke, joka edisti kala-alaa ja paikallista ruokakulttuuria lisäämällä kala- ja ruoka-alan ammattilaisten kalanjalostusosaamista Turunmaalla. Hanketoteuttajana toimi Turun yliopiston Brahea-keskus. Hankkeen kesto 1.4.2018–30.6.2019. Rahoitus: Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelma 2014–2020 75 % (Varsinais-Suomen ELY-keskus) ja Turun yliopiston Brahea-keskus 25 %. Yhteyshenkilö: Mervi Louhivaara, mervi.louhivaara@utu.fi, puh. 0400 260 390

Tiedolla ja osaamisella kasvuun -hanke toimi viiden maakunnan alueella (Varsinais-Suomi, Satakunta, Kanta-ja Päijät-Häme sekä Pirkanmaa). Hanke järjesti elintarvikealan yrittäjille suunnattuja infopäiviä, pilotointeja, käytännön koulutuksia sekä koti- ja ulkomaille suuntautuvia alan opintomatkoja. Hankkeen koordinoinnista vastasi Turun yliopiston Brahea-keskuksen LounaFood ja hankekumppaneina toimivat Pyhäjärvi-instituutti, Hämeen ammattikorkeakoulu sekä Ahlmanin koulun Säätiö. Yhteyshenkilö Varsinais-Suomessa: Sanna Vähämiko, sanna.vahamiko@utu.fi, puh. 040 484 3556.

Innotori-hanke aktivoi pienten ja keskisuurten yritysten innovaatiotoimintaa Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Hankkeessa järjestettiin yrityksille teematilaisuuksia, ideointityöpajoja ja yritystarpeiden pohjalta yrityksille tarjottiin verkostoitumismahdollisuuksia sekä ohjattiin oikeiden palvelujen äärelle, jotta voitaisiin synnyttää uusia, asiakaskysyntään vastaavia tuotteita ja palveluita. Hanke toteutettiin vuosina 2016-2019 yhteistyössä Turun yliopiston Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksen, Pyhäjärvi-instituuttisäätiö sr:n ja Satafood Kehittämisyhdistys ry:n kanssa. Rahoitus: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (Varsinais-Suomen ja Satakunnan ELY-keskukset). Innotorin tuloksista voi lukea Materiaalit-sivulta. Yhteyshenkilö: Pauliina Ojansivu, pauliina.ojansivu@utu.fi, 040 1527840.

Tarjousosaamista ruoantuottajille -hankkeessa parannettiin varsinaissuomalaisten ruoantuottajien tarjousosaamista. Hanke sai rahoituksen Ympäristöministeriön Ravinteidenkierrätysohjelmasta ajalle 9/2017–12/2018. Valonia toteutti hanketta yhteistyössä MTK Varsinais-Suomen, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Ravinneneutraali kunta -hankkeen, JuHa Consulting Oy:n sekä Suomen Yrittäjien hankinta-asiamiesverkoston kanssa. Yhteyshenkilö: Anni Lahtela anni.lahtela@valonia.fi 040 631 3856.