Varsinais-Suomen ruokaketjun koordinaatiohankeen päätavoitteena on lisätä ruokasektorin yritysten kasvupotentiaalia ja kehittymismahdollisuuksia uusien verkostojen ja kumppanuuksien, aktiivisen vuoropuhelun sekä tiedonvaihdon ja –välityksen avulla. Hankkeen koordinaattori on Pyhäjärvi-instituutti (1.8.2023 alkaen. Hanketta toteutti aiemmin Turun yliopiston Brahea-keskus). Osatoteuttajia ovat Yrityssalo Oy, Ukipolis Oy, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä sekä Paraisten kaupunki. Rahoitus: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 (siirtymäkausi 2021-2022) 80 % (Varsinais-Suomen Ely-keskus) ja 20 % muuta julkista rahoitusta. Hankeaika: 1.9.2022-31.3.2024. Yhteyshenkilö: Mervi Louhivaara, mervi.louhivaara@pji.fi, puh. 044 034 4029.

Tulevaisuuden Kehitystarpeet Varsinaissuomalaisessa ruokaketjussa -TuKeVa -hankkeen päätavoitteena on varsinaissuomalaisten elintarvikealan yritysten kilpailukyvyn parantaminen sekä yritysten kehittämistoiminnan aktivointi. Hankkeen osatavoitteena on selvittää varsinaissuomalaisten elintarvikealan yritysten kehittämistarpeita ja liiketoiminnan kehittymisen esteitä, analysoida toimintaympäristön ja kuluttajakysynnän muutostekijöitä ruokaketjun toimijaverkostossa sekä ennakoida tulevaisuuden kehityssuuntia. Hankkeen koordinaattori on Pyhäjärvi-instituutti (1.8.2023 alkaen. Hanketta toteutti aiemmin Turun yliopiston Brahea-keskus). Osatoteuttajia ovat Paraisten kaupunki ja Kemiönsaaren kunta, Ukipolis Oy, Yrityssalo Oy sekä Novida ammattiopisto ja lukio. Rahoitus: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 80 % (Varsinais-Suomen Ely-keskus) ja 20 % muuta julkista rahoitusta. Hankeaika: 1.1.2021-31.12.2022. Yhteyshenkilö: Mervi Louhivaara, mervi.louhivaara@pji.fi, puh. 044 034 4029.

Voimaversot hankkeessa tavoitellaan versojen hyödyntämisen tehostamista niin tuoretuotteena kuin myös innovatiivisten elintarvikkeiden raaka-aineena. Tavoitteen saavuttamiseksi hanke tiedottaa alan yrityksiä mm lainsäädännöllisistä vaatimuksista ja tuottaa uutta tietoa versojen kasvatuksesta ja versojen ravintoarvosisällöstä hyödynnettäväksi uusien tuoteinnovaatioiden kehitystyössä. Hanke ei kuitenkaan vastaa yritysten toiminnasta tai tuotekehitystyöstä. Hanketta toteutetaan Pyhäjärvi-instituutin (1.8.2023 alkaen, hanketta toteutti aiemmin Turun yliopiston Brahea-keskus), Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksen sekä Luonnonvarakeskuksen yhteistyönä 1.9.2019 – 2023. Yhteyshenkilö: Mervi Louhivaara, mervi.louhivaara@pji.fi, puh. 044 034 4029.

FutureCrops2.0 – Kysyntälähtöiset, hiiltä sitovat ja monimuotoisuutta lisäävät viljelykierrot -hankkeessa pyritään kysyntälähtöisesti lisäämään kotimaisten hiiltä sitovien ja monimuotoisuutta lisäävien kasviproteiinien hyödyntämistä paikallisissa ammattikeittiöissä. Hankkeen koordinaattorina toimii Luonnonvarakeskus ja partnereina Pyhäjärvi-instituutti (1.8.2023 alkaen, aiemmin Turun yliopiston Brahea-keskus), Maanmittauslaitos ja ProAgria Keskusten Liitto ry. Hanketta rahoittaa Maa- ja metsätalousministeriö (MMM). Hankkeen kesto 1.4.2021 – 31.10.2023. Yhteyshenkilö: Mervi Louhivaara, mervi.louhivaara@pji.fi, puh. 044 034 4029.

Elintarvikeyritysten vientivalmiustason selvittäminen ja osaamisen lisääminen Varsinais-Suomessa eli ELVIS-hanke selventää kokonaiskuvaa varsinaissuomalaisten elintarvike- ja juoma- sekä luonnontuotealan yritysten vientipotentiaalista. Hankkeessa tarjotaan alkuvaiheen apua, opastusta ja infoa viennin aloittamiseksi yritysten osaamistarpeiden mukaisesti, mahdollisuuksia arvoverkostojen muodostamiseksi ja aktivoi yrityksiä yritysryhmähankkeisiin. Hankkeen koordinaattori on Pyhäjärvi-instituutti (1.8.2023 alkaen. Hanketta toteutti aiemmin Turun yliopiston Brahea-keskus). Hanke toteutetaan yhteistyössä ammattiopisto Livian kanssa (Peimarin koulutuskuntayhtymä). Hanketta rahoittaa Maaseutuohjelma (90 %) ja muu julkinen rahoitus (10 %). Hankkeen kesto 1.1.2022 – 31.8.2023. Yhteyshenkilö Laura Varjotie, laura.varjotie@pji.fi, puh. 044 045 6403.

Hiililounas-hanke tuottaa tietopohjaa paikallisten kasviproteiinilähteiden (härkäpapu, herne ja hamppu) hiilijalanjäljistä ja kehittää ilmastovaikutuksiltaan pienempää lounasruokailumallia tiiviissä yhteistyössä osallistuvien yritysten kanssa. Hankkeen koordinaattorina toimii Turun yliopiston Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus (FFF) ja partnerina Luonnonvarakeskus (Luke). Hanke toteutetaan 1.1.2022 -31.8.2023 ja 80% hankkeen rahoituksesta tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014-2020, siirtymäkausi 2021-2022 (Varsinais-Suomen Ely-keskus) ja 20% alan yrityksiltä ja säätiöiltä (Keskitien säätiö, MTK-Varsinais-Suomi, Raisio Oyj, ISS palvelut Oy, Vihreä Härkä, Voimapapu Finland Oy, Ylistalon tila ja Trans Farm Oy). Yhteyshenkilö: Emma Sivula, emma.sivula@utu.fi, puh. 050 411 0475.

Päättyneet hankkeet:

Food Hub -elämystori -hanke lisäsi paikallisten elintarvikkeiden ja niiden oheispalveluiden vaivatonta saatavuutta niin kuluttaja kuin HoReCa -asiakkaille Turun kaupunkiympäristössä. Hankkeessa pilotoitiin uudenlaista paikallisen ruoan ja ruokaelämysten myynti- ja jakelukanavaa Food Hub -elämystoria. Koordinaattorina oli Turun yliopiston Brahea-keskus ja osatoteuttaja Turun kaupunki. Hanke toteutti Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaa. Hanketta rahoitettiin Etelä-Suomen Euroopan aluekehitysrahastosta. Hankeaika: 1.9.2021-31.8.2023.

Tarpeista Tuotteiksi – TarTu -hanke keskittyi elvyttämään maakunnan ruokaverkoston toimintaa koronan aikana ja sen jälkeen omalla pienellä panoksellaan. Hanke pyrkii nimensä mukaan löytämään uusia kumppanuuksia ja syventämään suoraa, keskustelevaa yhteistyötä tarvelähtöisen tuotekehityksen avulla. Varsinais-Suomen Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määräraha. Hankeaika: 1.9.2021-31.8.2022.

Kuluttajat ruokaTalouden keskiössä -KulTa hanke paransi varsinaissuomalaisten elintarvikealan mikro- ja pk-yritysten kilpailukykyä välittämällä uusinta tietoa infotilaisuuksien ja viestinnän avulla sekä mahdollistamalla aktiivisesti yritysten välisiä kumppanuusverkostoja, demonstraatioita ja järjestämällä ammattilaisten opintomatkoja. Hanketta toteutti Turun yliopiston Brahea-keskus (koordinaattori) sekä osatoteuttajina toimivat Yrityssalo Oy, Ukipolis Oy, Novida Ammattiopisto ja lukio, Kemiönsaaren kunta ja Paraisten kaupunki. Rahoitus: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 90 % (Varsinais-Suomen Ely-keskus) ja 10 % muuta julkista rahoitusta. Hankeaika 1.4.2018-31.12.2021.

Vastuullista proteiinia pöytään -hankkeen tavoitteena oli lisätä vastuullisesti tuotetun ja jalostetun proteiinin paikallista hyödyntämistä ruokaketjussa. Erityisesti paneuduttiin vastuullisen tuotannon pilottiketjuina kasviproteiini- ja lammasketjujen toiminnan edistämiseen. Hankkeen koordinaattorina toimi ProAgria Pohjois-Karjala ry ja partnerina Turun yliopiston Brahea-keskus. Hanke teki tiivistä kansainvälistä yhteistyötä virolaisten sekä ruotsalaisten kumppanien kanssa. Hankkeen kesto 1.1.2018 – 31.12.2020.

Paikallisen kalan asiakaslähtöinen tuotekehitys ja arvon lisääminen Turunmaalla -koulutushanke, joka edisti kala-alaa ja paikallista ruokakulttuuria lisäämällä kala- ja ruoka-alan ammattilaisten kalanjalostusosaamista Turunmaalla. Hanketoteuttajana toimi Turun yliopiston Brahea-keskus. Hankkeen kesto 1.4.2018–30.6.2019. Rahoitus: Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelma 2014–2020 75 % (Varsinais-Suomen ELY-keskus) ja Turun yliopiston Brahea-keskus 25 %.

Tiedolla ja osaamisella kasvuun -hanke toimi viiden maakunnan alueella (Varsinais-Suomi, Satakunta, Kanta-ja Päijät-Häme sekä Pirkanmaa). Hanke järjesti elintarvikealan yrittäjille suunnattuja infopäiviä, pilotointeja, käytännön koulutuksia sekä koti- ja ulkomaille suuntautuvia alan opintomatkoja. Hankkeen koordinoinnista vastasi Turun yliopiston Brahea-keskuksen LounaFood ja hankekumppaneina toimivat Pyhäjärvi-instituutti, Hämeen ammattikorkeakoulu sekä Ahlmanin koulun Säätiö.

Innotori-hanke aktivoi pienten ja keskisuurten yritysten innovaatiotoimintaa Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Hankkeessa järjestettiin yrityksille teematilaisuuksia, ideointityöpajoja ja yritystarpeiden pohjalta yrityksille tarjottiin verkostoitumismahdollisuuksia sekä ohjattiin oikeiden palvelujen äärelle, jotta voitaisiin synnyttää uusia, asiakaskysyntään vastaavia tuotteita ja palveluita. Hanke toteutettiin vuosina 2016-2019 yhteistyössä Turun yliopiston Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksen, Pyhäjärvi-instituuttisäätiö sr:n ja Satafood Kehittämisyhdistys ry:n kanssa. Rahoitus: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (Varsinais-Suomen ja Satakunnan ELY-keskukset). Innotorin tuloksista voi lukea Materiaalit-sivulta.

Tarjousosaamista ruoantuottajille -hankkeessa parannettiin varsinaissuomalaisten ruoantuottajien tarjousosaamista. Hanke sai rahoituksen Ympäristöministeriön Ravinteidenkierrätysohjelmasta ajalle 9/2017–12/2018. Valonia toteutti hanketta yhteistyössä MTK Varsinais-Suomen, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Ravinneneutraali kunta -hankkeen, JuHa Consulting Oy:n sekä Suomen Yrittäjien hankinta-asiamiesverkoston kanssa.