Varsinais-Suomen ruokaketjun koordinaatiohankeen päätavoitteena on lisätä ruokasektorin yritysten kasvupotentiaalia ja kehittymismahdollisuuksia uusien verkostojen ja kumppanuuksien, aktiivisen vuoropuhelun sekä tiedonvaihdon ja –välityksen avulla. Hankkeen koordinaattori on Pyhäjärvi-instituutti (1.8.2023 alkaen. Hanketta toteutti aiemmin Turun yliopiston Brahea-keskus). Osatoteuttajia ovat Yrityssalo Oy, Ukipolis Oy, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä sekä Paraisten kaupunki. Rahoitus: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 (siirtymäkausi 2021-2022) 80 % (Varsinais-Suomen Ely-keskus) ja 20 % muuta julkista rahoitusta. Hankeaika: 1.9.2022-31.12.2024. Yhteyshenkilö: Mervi Louhivaara, mervi.louhivaara@pji.fi, puh. 044 034 4029.

Rakkaudesta riistaruokaan -hanke etsii uusia toimintamalleja siihen, miten ravintolat voisivat tarjota riistalihaan liittyviä elämyksiä kuluttajille sekä miten metsästysseurat voisivat myydä riistalihaa jalostajille ja ravintolasektorille. Hanketta hallinnoi LSKKY Novida. Osatoteuttajat ovat Raseko, SSKKY ja Axxell Brusaby. Hanke toteuttaa Varsinais-Suomen maaseudun kehittämissuunnitelmaa 2023–2027 ja siten CAP27 ohjelmaa. Hanke on saanut EU:n maaseuturahoitusta Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta. Hankeaika: 1.10.2023-30.6.2025. Yhteyshenkilö: Mertsi Töttölä, mertsi.tottola@novida.fi, puh. 050 4311162.

Ruokaketju laajemmille markkinapaikoille 2023-2025 -hankkeen lähtökohtana on tukea salolaisten elintarvikealan yritysten kasvua laajemmille kansallisille ja kansainvälisille markkinoille sekä oikeille B2B-markkinapaikoille. Hanketta toteuttaa Yrityssalo. Hankeaika: 2023-2025. Yhteyshenkilö: Henna Kyyrä, henna.kyyra@yrityssalo.fi, puh. 050 3237754.

Päättyneet hankkeet:

Hiililounas-hanke tuotti tietopohjaa paikallisten kasviproteiinilähteiden (härkäpapu, herne ja hamppu) hiilijalanjäljistä ja kehitti ilmastovaikutuksiltaan pienempää lounasruokailumallia tiiviissä yhteistyössä osallistuvien yritysten kanssa. Hankkeen koordinaattorina toimii Turun yliopiston Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus (FFF) ja partnerina Luonnonvarakeskus (Luke). Hanketta rahoitti Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma. Hankeaika: 1.1.2022 -31.8.2023.

Voimaversot-hankkeessa tavoiteltiin versojen hyödyntämisen tehostamista niin tuoretuotteena kuin myös innovatiivisten elintarvikkeiden raaka-aineena. Hanketta toteuttivat Pyhäjärvi-instituutti (1.8.2023 alkaen, hanketta toteutti aiemmin Turun yliopiston Brahea-keskus), Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus sekä Luonnonvarakeskus. Hankeaika: 1.9.2019 – 2023.

Tulevaisuuden Kehitystarpeet Varsinaissuomalaisessa ruokaketjussa -TuKeVa -hankkeen päätavoitteena oli varsinaissuomalaisten elintarvikealan yritysten kilpailukyvyn parantaminen sekä yritysten kehittämistoiminnan aktivointi. Hankkeen koordinaattori oli Pyhäjärvi-instituutti (1.8.2023 alkaen. Hanketta toteutti aiemmin Turun yliopiston Brahea-keskus). Osatoteuttajia olivat Paraisten kaupunki ja Kemiönsaaren kunta, Ukipolis Oy, Yrityssalo Oy sekä Novida ammattiopisto ja lukio. Hanketta rahoitettiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014-2020. Hankeaika: 1.1.2021-31.12.2022.

FutureCrops2.0 – Kysyntälähtöiset, hiiltä sitovat ja monimuotoisuutta lisäävät viljelykierrot -hankkeessa pyrittiin kysyntälähtöisesti lisäämään kotimaisten hiiltä sitovien ja monimuotoisuutta lisäävien kasviproteiinien hyödyntämistä paikallisissa ammattikeittiöissä. Hankkeen koordinaattorina toimii Luonnonvarakeskus ja partnereina Pyhäjärvi-instituutti (1.8.2023 alkaen, aiemmin Turun yliopiston Brahea-keskus), Maanmittauslaitos ja ProAgria Keskusten Liitto ry. Hanketta rahoitti Maa- ja metsätalousministeriö (MMM). Hankkeen kesto 1.4.2021 – 31.10.2023.

Elintarvikeyritysten vientivalmiustason selvittäminen ja osaamisen lisääminen Varsinais-Suomessa-hanke selvensi kokonaiskuvaa varsinaissuomalaisten elintarvike- ja juoma- sekä luonnontuotealan yritysten vientipotentiaalista. Hankkeen koordinaattori oli Pyhäjärvi-instituutti (1.8.2023 alkaen. Hanketta toteutti aiemmin Turun yliopiston Brahea-keskus). Hanke toteutettiin yhteistyössä ammattiopisto Livian kanssa (Peimarin koulutuskuntayhtymä). Hanketta rahoitti Maaseutuohjelma. Hankkeen kesto 1.1.2022 – 31.8.2023.

Food Hub -elämystori -hanke lisäsi paikallisten elintarvikkeiden ja niiden oheispalveluiden vaivatonta saatavuutta niin kuluttaja kuin HoReCa -asiakkaille Turun kaupunkiympäristössä. Hankkeessa pilotoitiin uudenlaista paikallisen ruoan ja ruokaelämysten myynti- ja jakelukanavaa Food Hub -elämystoria. Koordinaattorina oli Turun yliopiston Brahea-keskus ja osatoteuttaja Turun kaupunki. Hanke toteutti Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaa. Hanketta rahoitettiin Etelä-Suomen Euroopan aluekehitysrahastosta. Hankeaika: 1.9.2021-31.8.2023.

Tarpeista Tuotteiksi – TarTu -hanke keskittyi elvyttämään maakunnan ruokaverkoston toimintaa koronan aikana ja sen jälkeen omalla pienellä panoksellaan. Hanke pyrkii nimensä mukaan löytämään uusia kumppanuuksia ja syventämään suoraa, keskustelevaa yhteistyötä tarvelähtöisen tuotekehityksen avulla. Varsinais-Suomen Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määräraha. Hankeaika: 1.9.2021-31.8.2022.

Kuluttajat ruokaTalouden keskiössä -KulTa hanke paransi varsinaissuomalaisten elintarvikealan mikro- ja pk-yritysten kilpailukykyä välittämällä uusinta tietoa infotilaisuuksien ja viestinnän avulla sekä mahdollistamalla aktiivisesti yritysten välisiä kumppanuusverkostoja, demonstraatioita ja järjestämällä ammattilaisten opintomatkoja. Hanketta toteutti Turun yliopiston Brahea-keskus (koordinaattori) sekä osatoteuttajina toimivat Yrityssalo Oy, Ukipolis Oy, Novida Ammattiopisto ja lukio, Kemiönsaaren kunta ja Paraisten kaupunki. Rahoitus: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 90 % (Varsinais-Suomen Ely-keskus) ja 10 % muuta julkista rahoitusta. Hankeaika 1.4.2018-31.12.2021.

Vastuullista proteiinia pöytään -hankkeen tavoitteena oli lisätä vastuullisesti tuotetun ja jalostetun proteiinin paikallista hyödyntämistä ruokaketjussa. Erityisesti paneuduttiin vastuullisen tuotannon pilottiketjuina kasviproteiini- ja lammasketjujen toiminnan edistämiseen. Hankkeen koordinaattorina toimi ProAgria Pohjois-Karjala ry ja partnerina Turun yliopiston Brahea-keskus. Hanke teki tiivistä kansainvälistä yhteistyötä virolaisten sekä ruotsalaisten kumppanien kanssa. Hankkeen kesto 1.1.2018 – 31.12.2020.

Paikallisen kalan asiakaslähtöinen tuotekehitys ja arvon lisääminen Turunmaalla -koulutushanke, joka edisti kala-alaa ja paikallista ruokakulttuuria lisäämällä kala- ja ruoka-alan ammattilaisten kalanjalostusosaamista Turunmaalla. Hanketoteuttajana toimi Turun yliopiston Brahea-keskus. Hankkeen kesto 1.4.2018–30.6.2019. Rahoitus: Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelma 2014–2020 75 % (Varsinais-Suomen ELY-keskus) ja Turun yliopiston Brahea-keskus 25 %.

Tiedolla ja osaamisella kasvuun -hanke toimi viiden maakunnan alueella (Varsinais-Suomi, Satakunta, Kanta-ja Päijät-Häme sekä Pirkanmaa). Hanke järjesti elintarvikealan yrittäjille suunnattuja infopäiviä, pilotointeja, käytännön koulutuksia sekä koti- ja ulkomaille suuntautuvia alan opintomatkoja. Hankkeen koordinoinnista vastasi Turun yliopiston Brahea-keskuksen LounaFood ja hankekumppaneina toimivat Pyhäjärvi-instituutti, Hämeen ammattikorkeakoulu sekä Ahlmanin koulun Säätiö.

Innotori-hanke aktivoi pienten ja keskisuurten yritysten innovaatiotoimintaa Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Hankkeessa järjestettiin yrityksille teematilaisuuksia, ideointityöpajoja ja yritystarpeiden pohjalta yrityksille tarjottiin verkostoitumismahdollisuuksia sekä ohjattiin oikeiden palvelujen äärelle, jotta voitaisiin synnyttää uusia, asiakaskysyntään vastaavia tuotteita ja palveluita. Hanke toteutettiin vuosina 2016-2019 yhteistyössä Turun yliopiston Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksen, Pyhäjärvi-instituuttisäätiö sr:n ja Satafood Kehittämisyhdistys ry:n kanssa. Rahoitus: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (Varsinais-Suomen ja Satakunnan ELY-keskukset). Innotorin tuloksista voi lukea Materiaalit-sivulta.

Tarjousosaamista ruoantuottajille -hankkeessa parannettiin varsinaissuomalaisten ruoantuottajien tarjousosaamista. Hanke sai rahoituksen Ympäristöministeriön Ravinteidenkierrätysohjelmasta ajalle 9/2017–12/2018. Valonia toteutti hanketta yhteistyössä MTK Varsinais-Suomen, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Ravinneneutraali kunta -hankkeen, JuHa Consulting Oy:n sekä Suomen Yrittäjien hankinta-asiamiesverkoston kanssa.