Oppaat

Tapahtumaan osallistuvan ruokayrittäjän ABC kuvaversio

Tapahtumaan osallistuvan ruokayrittäjän ABC (PDF-tiedosto)

Apua suoramyynnin aloittamiseen
Aitoja makuja -sivuston ohjeita pienimuotoiselle ja vähäriskiselle elintarvikealan toiminnalle: suoramyynti, vähäriskinen jalostus.

Tuotekortti
Tavarantoimittajan tuotekortti paikallisten yritysten ja kaupan, ammattikeittiöiden sekä Foodservice (HoReCa)-tukkutoiminnan väliseen yhteistyön toteuttamiseen. Kysy aiheesta lisää Merviltä.

REKO – Suoraan tuottajalta kuluttajalle ilman välikäsiä (PDF-tiedosto)
Lähiruoan koordinaatiohanke (Turun yliopiston Brahea-keskus)

Opas pienteurastamoiden sivutuotteiden hyödyntämisestä ja hävittämisestä (PDF-tiedosto)
Marja Lehto, Pirjo Salminen, Heidi Valtari, Olli Venelampi (toim.)

Pakkausmerkinnät pakettiin -video-opas

Ravintoarvosisällön laskeminen elintarvikkeesta -video-opas

Omavalvontasuunnitelma – riippakivestä ratkaisuun -video-opas

Tarkastamatonta riistanlihaa markkinoille -video-opas

Julkaisut

Varsinais-Suomen ruokaketju -video


På svenska | In English
Tekstitetty suomeksi | Svenska undertext

Raportit

Aitoja makuja yritystilasto 2020
Yritystilastot esittelevät jalostavat elintarvikeyritykset kokoluokittain ja toimialoittain. Tämä yritystilasto laskee mukaan jalostavat yritykset, joiden liikevaihto on vähintään 10 000 euroa.
Varsinais-Suomen yritystilasto kokoluokittain (PDF-tiedosto)
Varsinais-Suomen yritystilasto toimialoittain (PDF-tiedosto)

Varsinais-Suomen seutukuntien yritystilastot 2020 -graafit zip-kansiossa
Yritystilastot esittelevät jalostavat elintarvikeyritykset kokoluokittain ja toimialoittain. Infograafeissa tiedot on jaettu Varsinais-Suomen seutukunnittain.

Kaikki Varsinais-Suomen aluetalousluvut 2017 -graafit zip-kansiossa
Infograafien esittämä data tekstipohjaisena excel-tiedostona.

Selvitys proteiinikasvien viljelyn ja jalostuksen potentiaalista Lounais-Suomessa (PDF-tiedosto)
Selvityksessä tarkastellaan kolmea skenaariota, joista yhdessä viljellään mahdollisimman suurella volyymilla kasviproteiinia, toisessa luodaan kasviproteiiniin erikoistuneita ekosysteemeitä korkealaatuisten elintarvikkeiden tuottamiseksi ja kolmannessa tähdätään kasviproteiinin ketjun muutosjoustavuuteen ja ketteryyteen.

Lisää ketsuppia? Arkiruokailuraportti 2019 (PDF-tiedosto)
Raportti kartoittaa arkiruokaan ja ruokailuun liittyviä odotuksia, kun arkiruokailu on murroksessa. Ymmärrystä arkiruokailusta –tutkimus toteutettiin Innotori-hankeessa tammikuussa 2019. Kysely toteutettiin verkossa ja siihen vastasi 499 kuluttajaa.

Ymmärrystä arkiruokailusta – Arkiruokailuraportti 2019 osa 2 (PDF-tiedosto)
Raportti kartoittaa arkiruokaan ja ruokailuun liittyviä odotuksia, kun arkiruokailu on murroksessa. Ymmärrystä arkiruokailusta –tutkimus toteutettiin Innotori-hankeessa tammikuussa 2019. Tutkimuksen toisessa osassa kuluttajat arvioivat yritysten kehittämiä arkiruokia. Vuorovaikutteisiin tutkimustilanteisiin osallistui kerrallaan 2-6 kuluttajaa.

Yritystarvekartoitusraportti (PDF-tiedosto)
Vuosina 2016 ja 2017 Satakunnassa ja Varsinais-Suomesa toteutettujen yrityshaastattelujen keskeisimmät tulokset Innotori-hankkeesta. Haastatteluja tehtiin yhteensä 47 kappaletta.

Inno-torin kuluttajakyselyiden tuloksia (PDF-tiedosto)
Kuluttajilta kysyttiin millaisia tuotteita he käyttävät, kuinka usein ja mikä vaikuttaa tuotteen valintaan tai miltä osastolta tuotteen tulisi löytyä sekä millaisia tuotteita he haluaisivat kaupasta ostaa tulevaisuudessa. Osassa kyselyissä kerättiin myös tietoa siitä millainen mielikuva kuluttajilla on tuotteesta tai raaka-aineesta. Vastaajamäärät vaihtelivat n=251 ja n=66 välillä.

Kulta -kuluttajakysely lähiruoan käytöstä (PDF-tiedosto)
Kuluttajakysely tehtiin syys-lokakuussa 2018 Varsinais-Suomessa sadonkorjuutapahtumien yhteydessä mm. Luostarimäen Syysmarkkinat 8.9., Saariston sadonkorjuujuhla 15.-16.9. ja September Open 8.9.

Kuluttajat haluavat tukea yrittäjää – tärkein motiivi lähiruoan hankintaan (PDF-tiedosto)
Turun yliopiston Brahea-keskus toteutti laajan kuluttajakyselyn lähiruoan hankintamotiiveista, suosikkituoteryhmistä, ostopaikoista sekä erilaisten jakamistalouden mallien kiinnostavuudesta (n=449). Tavoitteena oli tarkastella vastausten mahdollista vaihtelua vastaajien iän, perhetyypin tai asuinpaikkakunnan mukaan. Kyselyyn vastasi 449 kuluttajaa ja kysely tehtiin Tall Ships Races –tapahtuman yhteydessä Turussa kesällä 2017.

Ruokaketju NYT -Made In Varsinais-Suomi (PDF-tiedosto)
Digitalisaatio, ruokamatkailu, arvoketju yhteistyö sekä suoramyynti kiinnostavat varsinaissuomalaisia elintarvikealan yrityksiä. Yhteisillä eväillä lähiruoka kasvuun Varsinais-Suomessa –hanke on koonnut Varsinais-Suomen ruokaketjun keskeisimpiä tilastotietoja liittyen toimipaikkoihin, henkilöstön määrään ja liikevaihtoon. Lisäksi päivitettiin elintarvikkeita jalostavien yritysten tiedot toimialajaoittain ml. maatilasidonnaiset elintarvikkeita jalostavat yritykset, joita ei näy Tilastokeskuksen tilastoissa. Tilastolukujen lisäksi varsinaissuomalaisille elintarvikealan yrityksille tehtiin tarvekysely tulevaisuuden kehittämistarpeista ja kiinnostuksen kohteista. Toteutettu vuonna 2017.

Varsinais-Suomen ruoantuotannon aluetaloudelliset vaikutukset (PDF-tiedosto)
Paikallisella ruoalla on merkitystä, ei vain maun ja tuoreuden kannalta vaan myös työllisyyden ja talouden näkökulmasta. VARRU -hanke teetti vuonna 2012 selvityksen Helsingin yliopiston Ruralia-instituutilla.