Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua www.vs-lähiruoka.fi. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia.

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Sähköpostilla

Turun yliopiston Brahea-keskus, johanna.mattila@utu.fi

Muilla tavoin

Yhteyttä voi myös ottaa puhelimitse Turun yliopiston Brahea-keskus, Johanna Mattilaan, puh. 040 565 8121.

1 Teknistä tietoa verkkosivuston saavutettavuudesta

Turun yliopisto pyrkii takaamaan verkkosivustonsa saavutettavuuden Euroopan parlamentin ja neuvoston saavutettavuusdirektiivin mukaisesti. Suomessa saavutettavuusdirektiivin toteuttaa laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta.

1.1 Verkkosivuston saavutettavuuden tila

Tämä verkkosivusto täyttää Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1-standardin AA-tason saavutettavuusvaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

1.2 Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittua sisältöä on mahdollista saada vaihtoehtoisesti saavutettavassa muodossa ottamalla yhteyttä Turun yliopiston Brahea-keskus, Johanna Mattilaan, johanna.mattila@utu.fi.

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä:

1.2.1 Saavutettavuusvaatimusten noudattamatta jättäminen

  • Sivustolla esiintyvistä kuvista puuttuu tekstivastineita: Eri yhteyksissä käytettävistä kuvista puuttuu tekstivastineita. Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

  • Osassa sivuston tekstejä kontrasti taustaan nähden on vajavainen. Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: 1.4.3 Kontrasti (minimi)

  • Linkit vievät vaihteleviin sisältöihin, joita ei merkitä tekstissä: Linkit vievät vaihtelevasti uusiin verkko-osoitteisiin sivuston sisällä tai ulkopuolella, mutta myös PDF-dokumentteihin, joita ei linkin yhteydessä merkitä. Osasta linkkejä puuttuu myös ohjelmallinen linkkikonteksti. Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)

Yllä esitetyt viat korjataan vuoden 2020 loppuun mennessä.

2 Miten tämä saavutettavuusseloste on laadittu

Seloste on laadittu 22.09.2020. Sivuston saavutettavuuden on arvioinut Turun yliopiston Brahea-keskus.

Selostetta tarkistettiin viimeksi 23.09.2020.

3 Palaute ja yhteystiedot

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle osoitteeseen kirjaamo@utu.fi. Vastauksessa voi mennä 14 päivää.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

3.1 Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

www.saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus@avi.fi

4 Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi

Saavutettavuus Turun yliopistossa