Onneksi on ohra -logo

Tavoitteet: Onneksi on ohra -reseptikisalla halutaan löytää innostavia tapoja käyttää ohraa ruoanvalmistuksessa kotikeittiöissä ja nostaa ohran arvostusta herkullisena ja kestävänä suomalaisena raaka- aineena. Etsimme erityisesti luovia, uusia käyttötapoja, mutta myös herkullisia, mahdollisesti perinteeseen nojaavia ja suotta unholaan painuneita reseptejä, tähän hetkeen päivitettyinä. Mielenkiintoiset tarinat reseptien takana tukevat ohjeiden käyttöönottoa innostaen kokeiluun.

Kilpailun säännöt:

 • Osallistuminen kilpailuun on avoin kaikille.
 • Kilpailuaika: 15.1.2021- 15.2 2021.
 • Osallistua voi yhdellä tai useammalla reseptillä.
 • Raaka-aineiden käyttö on kilpailijan vapaasti valittavissa, ainoa pakollinen raaka-aine on ohra ja sen tulee olla reseptissä merkittävässä roolissa.
 • Esikarsinta resepteistä tapahtuu kilpailuajan päättymisen jälkeen, jolloin valitaan 20 parasta reseptiä kisaamaan finaalipaikoista, ja näistä kuusi parasta jatkaa finaaliin.
 • Voittajat valitaan Logomossa finaalissa maaliskuun puolivälissä, tuomaristossa mm. ruoka- alan uranuurtajat Aki Wahlman ja Riikka Mantila. Teresa Välimäki toimii tilaisuuden vetäjänä.
 • Reseptin mukaan toivotaan lähetettäväksi myös tarina sen synnystä/taustasta, mutta se ei ole osallistumisen edellytys.
 • Voittaja on ennen kaikkea maukas ohraan vahvasti nojautuva resepti, joka houkuttelee maistamaan myös tuoksullaan ja ulkonäöllään. Se on kekseliäs, kotimaisia raaka-aineita kunnioittava ja helppo valmistaa kotikeittiössä.


Pääpalkintoina voittajalle on luvassa ohrapitoinen elämysilta kahdelle ja finalisteille tuotepalkintoja!

Kisareseptit sekä kuva valmiista annoksesta yhteystietoineen lähetetään sähköpostitse osoitteeseen paivi@perinnepata.fi liitetiedostona tai postitse osoitteeseen Perinnepata, Saksalantie 1020, 21270 Nousiainen. Kilpailun järjestäjät voivat hyödyntää reseptejä tulevaisuudessa erilaisissa julkaisuissa.

Kilpailun järjestävät Laitilan Kulttuurin tuki ry, Kuluttajat ruokaTalouden keskiössä -hanke, Vastuullista proteiinia pöytään -hanke. Kilpailun sponsoreina toimivat Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy, MTK, Laitilan Kaupunki ja Kieku.

Målsättning: Genom tävlingen önskar man hitta inspirerande sätt att i hemmaköken använda korn  i matlagningen samt öka uppskattningen av kornet som en hållbar och god råvara. Speciellt önskas kreativa, nya användningssätt av kornet, men också delikata och möjligtvis lite bortglömda recept som uppdaterats till nutid.

De intressanta historierna bakom recepten stöder anvisningarna samtidigt som de inspirerar till försök.

Tävlingsreglerna:

 • Tävlingen är öppen för alla.
 • Tävlingstiden är 15.1.2021 – 15.2.2021
 • Du kan delta med ett eller flera recept.
 • Val av råvaror är helt fritt, den enda obligatoriska råvaran är kornet, som bör ha en betydande roll i receptet.
 • En gallring av recepten, där de 20 bästa väljs ut för att tävla om finalplatserna, kommer att ske när tävlingstiden utgått. Av dessa 20 kommer fortsätter de sex bästa till finalen.
 • Finalen utspelas i mitten av mars i Logomo och då utses vinnarna. I juryn sitter de namnstarka köksbanbrytarna Aki Wahlman och Riikka Mantila. Som ledare för finalen fungerar Teresa Välimäki.
 • Tillsammans med receptet önskas berättelsen om hur produkten kommit till, men det är inte obligatoriskt.
 • Vinnarprodukten kommer att vara en delikat produkt, där kornet har en betydande roll,  och som lockar en att smaka också genom doften och utseendet. Det är en fyndig rätt som är lätt att tillreda och som visar respekt för inhemska råvaror.

Huvudvinsten är en upplevelsekväll kring kornet för två personer. Finalisterna får produktpriser.

Recepten, berättelsen, kontaktuppgifter och en bild av den färdiga rätten skickas som bilaga (fil)  till paivi@perinnepata.fi eller via posten till Perinnepata, Saksalantie 1020, 21270 Nousiainen. Tävlingsarrangörerna kan i framtiden utnyttja recepten i olika publikationer.

Tävlingens arrangörer är  Laitilan Kulttuurin tuki ry, projektet Kosthåll med konsumenten i fokus (KulTa), projektet Vastuullista proteiinia pöytään. Tävlingen sponsoreras av Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy, MTK, Laitila stad och Kieku.