Varsinais-Suomen liitto on tilannut Gaia Consultingilta selvityksen Lounais-Suomen mahdollisuudet proteiinikasvien viljelyyn ja jalostukseen.

>> Tutustu selvitykseen (pdf)

Selvityksessä tarkastellaan kolmea skenaariota, joista yhdessä viljellään mahdollisimman suurella volyymilla kasviproteiinia, toisessa luodaan kasviproteiiniin erikoistuneita ekosysteemeitä korkealaatuisten elintarvikkeiden tuottamiseksi ja kolmannessa tähdätään kasviproteiinin ketjun muutosjoustavuuteen ja ketteryyteen. Selvityksen tarkastelussa on mukana sekä ruokakasviproteiinituotanto sekä rehuvalkuaistuotanto Lounais-Suomen alueella.

Kokonaisuus luo kokonaiskuvaa alueen ruokaketjun tilanteesta proteiinikasvien osalta ja on osa laajempaa usean toimijan yhteistä ponnistusta alueellisen ruokajärjestelmän kehittämiseksi kestävämmäksi, kannattavammaksi ja joustavammaksi.

Liiton kanssa kiinteässä yhteistyössä selvityksen tilaamis- ja kommentointiprosessissa sekä jatkotoimien suunnittelussa toimivat MTK Varsinais-Suomi, Varsinais-Suomen Ely-keskus sekä Turun yliopiston Brahea-keskus.

Selvitys on toteutettu osana Circwaste – Kohti kiertotaloutta -hanketta.

Lisätietoja:
Anni Lahtela, projektiasiantuntija
anni.lahtela@valonia.fi
040 631 3856

>> Selvityksestä Valonian nettisivuilla (linkki)