Jyväskylän ammattikorkeakoulu käynnisti maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta aiemmin maaliskuussa kyselyn, jonka tarkoituksena on selvittää lähiruokayritysten menneiden vuosien kehityskulkuja, nykytilaa ja tulevaisuudennäkymiä. Kysely on jatkumo aiempina vuosina julkaistuille elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristötutkimuksille. Se oli suunniteltu ja julkaistiin juuri ennen kuin maatamme kohtasi koronakriisi, jonka vuoksi vastaamisaikaa on nyt jatkettu 31.10.2020 asti.

Kysely: https://webropol.com/s/toimintaymparisto

Toivomme, että tilanteesta huolimatta ehtisitte vastaamaan kyselyyn, jota on nyt lyhennetty ja päivitetty muutamien kysymysten osalta vastaamisen helpottamiseksi.

Kyselyn vastaukset auttavat ohjaamaan tulevia kehittämistoimia ja toimivat osaltaan uuden ohjelmakauden valmistelun apuna. Siitä saamme myös tietoja, miten koko lähiruokasektori jatkossa voisi paremmin ennakoida tulevaa, ja varautua erilaisiin poikkeustiloihin. Kyselyssä on avoimia vastauskohtia, joihin voitte kirjoittaa ajatuksia oman yritystoimintanne kannalta. Toivomme nyt vastauksia paitsi liittyen toimintaanne normaalitilanteessa, myös tietoa siitä, kuinka korona vaikuttaa yrityksenne tilanteeseen ja mitä toimenpiteitä eri toimijoilta nyt kaipaisitte.

Lisätietoja

Maa- ja metsätalousministeriö:
erityisasiantuntija Kirsi Viljanen, p. +358295 16 2142, kirsi.viljanen@mmm.fi

Jyväskylän ammattikorkeakoulu:
tutkimustiimin johtaja Elina Vaara, p. +358405460107, elina.vaara@jamk.fi
projektipäällikkö Leena Pölkki, p. +358504011894, leena.polkki@jamk.fi