Food Hub – elämystori on uudenlainen siirrettävä lähi- ja luomuruokatuotteiden myynti- ja jakelukanava, joka tuo paikalliset elintarvikkeet ja elämyspalvelut, kuten tilavierailut ja makureitit, helposti kaupunkilaisten ulottuville. Food Hub -elämystorin tavoitteena on monipuolistaa ja lisätä paikallisten mikro- ja pk-elintarvike- ja -matkailuyritysten myynti- ja jakeluverkostoja. Elintarvike- ja matkailuyritykset tarvitsevat uusia liiketoimintamalleja ja jakelukanavia korvaamaan niin HoReCa kuin tapahtuma-alojen rajoituksista koitunutta myynnin radikaalia vähenemistä. Food Hub -elämystori kutsuu kuluttajat, elintarvike- sekä HoReCa- eli Hotelli, Ravintola ja Catering -yritykset yhteiselle elämystorille.

Food Hub -elämystori on Turun yliopiston ja Turun kaupungin yhteinen hanke, eteenpäin sitä vie Turun yliopiston Brahea-keskus. Food Hub -elämystori hankkeen tarkoituksena on lisätä paikallisten elintarvikkeiden ja niiden oheispalveluiden vaivatonta saatavuutta niin kuluttajille kuin HoReCa eli Hotelli, Ravintola ja Catering -yrityksille. Kuluttajien ja HoReCa -yritysten sekä paikallisten elintarvikealan yritysten kohtaaminen, vuoropuhelu ja yhteiskehittäminen helpottuu digitaalisen toimintaympäristön ja Food Hub -elämystorikontin yhdistelmän avulla.

Hankkeen päätavoitteena on monipuolistaa ja lisätä paikallisten mikro- ja pk-elintarvike- ja -matkailuyritysten myynti- ja jakeluverkostoja uudenlaisen, monistettavan ja siirrettävän Food Hub -kontin avulla.

Hankkeessa pilotoidaan siirrettävää paikallisen ruoan ja ruokaelämysten myynti- ja jakelukanavaa Turun kaupunkiympäristössä. Food Hub -elämystori mahdollistaa kaikille kuluttajille lähiruoan vaivattoman saatavuuden sekä luo edellytykset erilaisten yritysten kohtaamiselle ja paikallisen ruoan tuotannon tukemiselle. Lisäksi se tarjoaa yrityksille uuden saavutettavan verkkokauppapohjaisen jakelu- ja myyntiverkoston sekä paremmat mahdollisuudet tavoittaa kuluttaja. Food Hub vähentää myös ruokaketjun toiminnan ilmasto- ja ympäristövaikutuksia.

Food Hub toiminnalla tavoitellaan siirtymää kestävämpään ruokajärjestelmään, jossa paikallisen ruoan reitti kuluttajien ruokapöytään olisi mahdollisimman lyhyt. Digitalisaatio ja kuluttajakysynnän muutokset mahdollistavat nimenomaan paikallisten elintarvikeyritysten suoramyynnin kasvun.

– Kuluttajien kiinnostus ostaa paikallista ruokaa suoraan yrittäjältä kasvaa edelleen. Globaali epävarmuus ruoan tuotantoketjuista, niiden vastuullisuudesta sekä huoli paikallisesta huoltovarmuudesta edistävät tätä kehitystä, projektipäällikkö Johanna Mattila Brahea-keskuksesta sanoo.

– Kuluttajat haluavat lähiruokatuotteilta korkeaa laatua ja helppokäyttöisyyttä. Monen pienen elintarvikealan yrityksen tuotteiden jalostusaste on alhainen, jolloin kuluttajilta vaaditaan vaivannäköä tuotteiden hyödyntämiseen kotikeittiössä. Tämä voi olla lähiruoan käytön este. Hankkeen keskeisenä toimenpiteenä on mukana olevien elintarvikealan yritysten tuotekehitys- ja tuotteistusosaamisen lisääminen ja uusien tuotteiden synnyttäminen, kertoo Mattila.

Toimintaympäristönä Food Hub -elämystori myös mahdollistaa uusien elintarvikkeiden ketterän testaamisen ja palautteen saamisen nopeasti asiakkailta.

– Paikallisten ruokatuotteiden lisäksi kuluttajat kaipaavat ruokaan liittyviä elämyksiä, kuten ruokateemaisia tapahtumia ja tilavierailuja, vinkkaa Päivi Pohjolainen Turun kaupungilta. Food Hub -elämystorin ajatuksena onkin yhdistää ainutlaatuiset paikalliset ruokatuotteet ja -elämykset.

Hankkeen arvioidaan monipuolistavan varsinaissuomalaisten elintarvike- ja matkailualan mikro- ja pk-yritysten myynti- ja jakelukanavia sekä lisäävän paikallisten yritysten välistä yhteistyötä, yritysten omien ja yhteisten tuotekehitysinnovaatioiden syntymistä ja kannattavuutta.

– Food Hub toiminta lisää uusien elintarvikealan yrittäjien määrää sekä madaltaa yrittäjyydestä haaveilevien kynnystä yritystoiminnan käynnistämiseen. Kuluttajat ja HoReCa -asiakkaat ovat löytäneet ja omaksuneet Food Hubin lähiruoan ostopaikaksi ja jatkavat toiminnan käyttämistä ja kehittämistä. Food Hub- konseptilla on hyvät toimintaedellytykset Turun kokoisessa kaupungissa, joka on kuuluisa gastronomiasta ja ruokaturismistaan, Mattila visioi tulevaisuutta.

Hanke toteuttaa Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaa. Hanketta rahoitetaan Etelä-Suomen Euroopan aluekehitysrahastosta.

Lisätietoja:

Turun yliopiston Brahea-keskuksen projektipäällikkö Johanna Mattila, 040 565 8121, johanna.mattila@utu.fi
Turun kaupungin kehityspäällikkö Päivi Pohjolainen, 050 559 0578, paivi.pohjolainen@turku.fi