Sinun, tuottajan ja ympäristön hyväksi. Suosimalla lähiruokaa saat laadukasta ja puhdasta lähellä tuotettua ruokaa ja tuet samalla läpinäkyvää, paikallista tuotantoa.

Kuluttajien lähiruoan ostokäyttäytymiseen vaikuttavat arvot, asenteet ja mieltymykset. Näiden arvojen ymmärtäminen ja hyödyntäminen lähiruokayrityksen markkinoinnissa, tarinan kerronnassa sekä asiakkaiden kohtaamisessa on keskeisellä sijalla. Kuluttajat ruokaTalouden keskiössä -KulTa -hanke teki kesällä 2020 kuluttajakyselyn lähiruoan käytöstä eteläsuomalaisille kuluttajille. Keskeisimmät havainnot on koottu helppo- ja monikäyttöisiin infograafeihin, joita voivat kaikki asiasta kiinnostuneet toimijat hyödyntää lähiruokaan liittyvässä viestinnässään ja toiminnan kehittämisessä.

Mitä paremmin alueen lähiruokayritykset tunnistavat asiakkaiden arvoja ja toiveita, sitä paremmat mahdollisuudet niillä on menestyä erilaisissa kuluttajille kohdennetuissa suoramyyntikanavissa. Lisääntyvät asiakassuhteet ja myyntivolyymit mahdollistavat puolestaan alueen lähiruokayritysten kasvua.

Lisätietoja tuloksista voi tiedustella Johanna Mattila, johanna.mattila@utu.fi, 040 565 8121 Turun yliopiston Brahea-keskus.

Infograafit

Hinta
Hinta on erittäin tärkeä ruoan hankintaan vaikuttava tekijä kaikissa kuluttajaryhmissä.
Laatutekijät
Lähiruoan laatutekijät kuten maku, tuoreus ja turvallisuus ovat lähiruokaa suosiville kuluttajille tärkeitä ruoanhankinnan kriteereitä.
Sosiaaliset vaikutukset
Lähiruokaketjun yhteisöllisyys ja tuki kotimaisille ja paikallisille tuottajille ovat tärkeitä erityisesti lähiruokaa suosivilla kuluttajilla.
Tuotantoketju
Tuotantoketjun läpinäkyvyys pellolta pöytään on erittäin tärkeä ostopäätökseen vaikuttava tekijä lähiruokaa suosivilla kuluttajilla.
Ympäristövaikutukset
Lähiruokaketjun ympäristövaikutukset ja eläinten hyvinvointi ovat erittäin tärkeitä ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä lähiruokaa suosivilla kuluttajilla.