Tulevaisuuden Kehitystarpeet Varsinaissuomalaisessa ruokaketjussa hanke (TuKeVa) toteutti vuoden 2021 aikana yli 160 ruokaketjun yritysten syvähaastattelua Varsinais-Suomen alueella. Haastatteluiden perusteella selvitettiin ruokaketjun yritysten keskeisimpiä kehittämistarpeita ja toimintaympäristön tulevaisuuden näkymiä, sekä luotiin muun muassa SWOT-yhteenvetoraportit.

Raportit luotiin niin maakuntatasolla, kuin eritellen seutukuntatasoihinkin.
>> Tutustu SWOT-raportteihin

Ruokaketjun yritysten keskeinen haaste liittyy työvoimakysymyksiin, sillä koko ruokaketju pellolta pöytään kärsii kroonisesta työvoimapulasta. Samaan aikaan Varsinais-Suomi on Suomen merkittävin ruoantuotantoalue: koko maakunnan liikevaihdosta 14 % muodostuu ruokaketjusta ja kaikista maakunnan toimipaikoista noin viidennes kuuluu ruokaketjuun.

Ruokaketjun toimintaympäristön selkeimmät uhkakuvat taas liittyvät ilmastonmuutoksen aikaansaamiin sään ääriolosuhteisiin, ympäristömuutoksiin sekä tätä kautta raaka-aineiden saatavuuden epävarmuuteen ja hintojen nousuun. Toimintaympäristön ennakoinnin nähdään olevan yhä haastavampaa tulevaisuudessa.