Pienistä elintarvikeyrityksistä suuri osa kuljettaa tuotteitaan itse. Se on paitsi aikaa vievää, niin myös aito kustannuserä. Joskus kuljettaminen olisikin hyödyllisempää hoitaa ostopalveluna tai esimerkiksi yhteistyössä muiden yrittäjien kanssa.

Pienten yritysten johtamisen tueksi on laadittu laskuri, joka auttaa yritykselle toimivimman logistiikkamallin valinnassa. Laskurin avulla voi selvittää kustannukset, jotka syntyvät itse hoidetuista toimituksista. Se auttaa konkreettisesti arvioimaan, milloin kuljettaminen itse on kannattavaa, ja milloin ostopalvelut ovat toimivampi vaihtoehto.

Laskuri toimii Excel-pohjassa, jonka voi ladata ja jota voi käyttää omalta koneelta.

>> Lataa Laskuri kuljetuskustannuksista itse kuljettaen (Excel-tiedosto)

Laskurin tehneet opiskelijat
Opiskelijat vasemmalta Aino Kairinen, Veera Ruutu ja Ellen Mälkönen. Kuvasta puuttuvat Sanni Tikkanen ja Anni Paananen.

Laskurin on laatinut Turun yliopiston kauppakorkeakoulun toimitusketjun johtamisen maisterivaiheen opiskelijat Aino Kairinen, Anni Paananen, Ellen Mälkönen, Sanni Tikkanen ja Veera Ruutu Yrityssalon Tulevaisuuden kehitystarpeet Varsinaissuomalaisessa ruokaketjussa -hankkeen, MTK Varsinais-Suomen Menestyvä Maatilayritys2 -hankkeen ja Emäntäkoulutuksen toimeksiantona. Lisäksi opiskelijat laativat raportin, josta saa apua esimerkiksi tarjouspyynnön laatimiseen kuljetusyrityksille.

Raportti auttaa paitsi oman kuljettamisen laskemiseen ja tarkasteluun, niin myös erityisesti kuljettamisen ulkoistuksen alkuun. Raportti käy läpi kuljetusyritysten kartoittamisen ja hyvän tarjouspyynnön tekemisen, joka edesauttaa sopivan logistiikkayrityksen löytämistä.

>> Lataa raportti pienten ruokayritysten logistiikkakustannuksista (PDF-tiedosto)