Egentliga Finland är det viktigaste produktionsområdet för livsmedel i hela Finland. Till matkedjan räknas lantbruk och fiske, tillverkning av livsmedel och drycker samt parti- och detaljhandel med dem, samt restaurangsektorn i dess helhet.

Största delen av mikroföretagen transporterar själva sina produkter direkt till HoReCa, dvs. Foodservice-partihandeln eller till detaljhandeln, eftersom mötet med kunden gör varuleveransen personlig och är en viktig marknadsföringsmetod för att främja försäljningen. Det har emellertid blivit en utmaning för de små företagen. Den arbetstid som binds upp av transporter fördröjer företagens tillväxt och merparten av mikroföretagen känner inte till sina egna logistikkostnader. Företagarna har inte heller prissatt sin egen arbetstid. Dessutom är företagens kännedom om alternativa logistiska lösningar och deras kostnadsstrukturer bristfällig, vilket gör det svårare för företagen att hitta mer lämpliga affärsmodeller som möjliggör tillväxt.

Hjälp med att få kontroll över logistikkostnaderna

Denna kalkyl är utarbetad för att hitta den mest funktionella logistiklösningen till hjälp för små matföretag. Med hjälp av kalkylen kan du räkna ut kostnaderna, ifall du transporterar varor själv.

Du kan utvärdera när det är lönsamt att själv transportera och när transport som köptjänst är en bättre fungerande lösning. Du får också konkret hjälp med att formulera en offertförfrågan.

Rapporten och kalkylen är sammanställda som ett kursarbete av studerande från handelshögskolan vid Åbo Universitet på beställning av projekt TuKeVa/Yrityssalo och MTK Egentliga Finland.