Mediatilaisuus Laarin kontilla Kupittaan Citymarketin pihalla syksyllä 2022. Citymarketin kehittämispäällikkö kertoi kaupan ja hankkeen yhteistyöstä. (Kuva: Ellinoora Havaste)

Turun yliopiston Brahea-keskuksen ja Turun kaupungin Food hub -elämystori -hankkeessa pilotoitiin uudenlaista paikallisen ruoan ja ruokaelämysten myynti- ja jakelukanavaa Turun kaupunkiympäristössä vuosina 2021-2023.

Laari Lähiruokapiste toimi verkkokaupan ja siirrettävän noutopisteen yhdistelmänä. Noutopistettä kokeiltiin kolmessa eri sijainnissa Turun alueella: Puutorilla, Kupittaan K-Citymarketin pihalla ja Länsikeskuksen Länsitorilla. Eri sijainneilla pyrittiin selvittämään, missä Laarin kaltainen lähiruoan noutopiste toimii parhaiten ja missä sille on kysyntää.

Hankkeen tuloksista selviää, että kysyntää lähiruoan noutopisteelle on ja sille löytyy oma asiakaskuntansa. Turussa ja Varsinais-Suomessa on monia elintarvike- ja matkailualan yrityksiä, joilla on paljon uusia ideoita liiketoimintamahdollisuuksien, lähiruokatuotteiden ja elämyspalvelujen kehittämiseen sekä monipuolistamiseen.

Lisäksi Turun kaupunki vastasi osatoteutuksessaan uusien ruokaan liittyvien elämyspalvelujen kehittämisestä ja kokeiluista. Palveluita ja tuotteita kehitettiin tuotekehitystyöpajoissa, joissa asiantuntijat opastivat yrityksiä idean kehittämisessä valmiiksi tuotteeksi.

Tuotekehitystyöpajoissa syntyi paljon uusia tuotteita ja palveluita sekä uusia yhteistyöverkostoja yritysten ja toimijoiden välille. Ruokaan liittyvien elämyspalveluiden kokeiluiden tuloksena Turkuun saatiin uusia ruokaan liittyviä palveluja ja tuotteita, jotka toivat esille alueen elintarvikealan yritysten laajaa osaamista.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin! (PDF-tiedosto)

Lisätietoja:

Laura Varjotie
laura.varjotie@pji.fi
+358 44 045 6403