Elintarvikelain kokonaisuudistusta on valmisteltu jo pitkään. Merkittävin uudistuksen tavoite on lakipaketin selkeyttäminen, vaikuttavuuden lisääminen sekä yhtenäistäminen EU-lainsäädännön terminologian kanssa.

Turun yliopiston Brahea-keskuksen koordinoima valtakunnallinen Ruokasektorin koordinaatiohanke kerää kommentteja lausuntoa varten elintarvikealan mikro- ja pk-yrityksiltä sekä muilta sidosryhmiltä, jotta uudistuksesta saataisiin toimialan tarpeita palveleva. Vastaa ja vaikuta osallistumalla lyhyeen kyselyyn 23.6. mennessä: https://link.webropolsurveys.com/S/AAB12576D6911CF6

Voit myös osallistua 25.6 järjestettävään keskustelutilaisuuteen aiheesta. Lue lisää ja ilmoittaudu: https://xn--vs-lhiruoka-o8a.fi/tapahtuma/keskusteluwebinaari-elintarvikealan-kokonaisuudistus

Muutosesitykset koskevat muun muassa valvontamaksuja ja hallinnollista taakkaa

Näkyvin muutosesitys koskee valvontamaksuja. Uudistuksessa esitetään kaikille suunnitelmallisen elintarvikevalvonnan piiriin kuuluville kiinteää 150 euron suuruista vuosimaksua. Vuosimaksu laskutettaisiin jokaiselta, valvontatarpeesta riippumatta. Vuosimaksun lisäksi tulisivat valvontakäyntimaksut (Oiva-arvioinnit) kunnan taksan mukaisesti sekä ilmoitusten ja hyväksymisten käsittelymaksut.

Joitain helpotuksiakin on ajateltu. Vuosimaksut eivät koskisi pienimuotoista ja vähäriskistä toimintaa, jossa vuotuinen liikevaihto olisi alle 10 000 €, alkutuotantoa, kyläkauppoja tai yleishyödyllisiä yhdistyksiä. Vuosimaksun yhtenä tavoitteena on resurssoida elintarvikevalvonnan tekemää yritysneuvontaa. Neuvonnan ja opastuksen saaminen elintarvikevalvojalta sataa kaikkien yritysten laariin ja tärkeää onkin aktiivisesti hyödyntää tätä mahdollisuutta.

Myös hallinnollista taakkaa halutaan keventää. Toimijoille annetaan enemmän vapautta esimerkiksi omavalvonnan toteuttamistapoihin. Omavalvonta-asiakirjavaateesta luovutaan. Toteuttamistapojen vapautuminen tuo samalla enemmän vastuuta ja haastaa yritysten elintarviketurvallisuusosaamista. Vaikka asiakirjamallista luovutaan, se ei poista omavalvonta velvoitetta. Jokaisen toimijan tulee tehdä ja noudattaa omavalvontaa. Yhden tai kahden hengen firmoissa omavalvonta saattaa olla kuvattuna työohjeissa. Toisaalta elintarviketurvallisuuslaatujärjestelmät hyväksyttäisiin omavalvontana, mikä vähentää tuplakirjauksien tarvetta. Muutosesityksistä huolimatta valvontatilanteessa omavalvonta, sen toimivuus ja kirjanpito pitää kuitenkin osoittaa elintarvikevalvojalle.

Uudistuksessa esitetään uusia keinoja valvonnan pakkokeinoiksi sekä toimijoiden luotettavuuden varmentamiseksi. Lisäksi Ruokavirastolle annettaisiin vastuuta elintarvikeviennin edistämistoiminnassa. Koko uudistuspakettiin voi tutustua osoitteessa: https://mmm.fi/elintarvikelain-kokonaisuudistus

Lisätietoja: Johanna Mattila, Turun yliopiston Brahea-keskus, johanna-mattila@utu.fi, 040 565 8121